• Biểu ngữ về sản phẩm
 • DA-C10001 / 13001/14001 dụng cụ nấu nướng chất lượng cao bằng gang DISA

  DA-C10001 / 13001/14001 dụng cụ nấu nướng chất lượng cao bằng gang DISA

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • Bộ nồi gang DA-C24001 bán chạy năm 2020

  Bộ nồi gang DA-C24001 bán chạy năm 2020

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • Đĩa gang DA-C10002 sản xuất tại Trung Quốc

  Đĩa gang DA-C10002 sản xuất tại Trung Quốc

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • Bộ nồi gang DA-C30002 bán nóng năm 2020

  Bộ nồi gang DA-C30002 bán nóng năm 2020

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • DA-C26001 / 27001 dụng cụ nấu bằng gang thân thiện với môi trường

  DA-C26001 / 27001 dụng cụ nấu bằng gang thân thiện với môi trường

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • DA-C31002 Dụng cụ nấu bếp DISA bằng gang

  DA-C31002 Dụng cụ nấu bếp DISA bằng gang

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • DA-C20001 dụng cụ nấu bằng gang thân thiện với môi trường

  DA-C20001 dụng cụ nấu bằng gang thân thiện với môi trường

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • DA-C22001 gang đúc sẵn chất lượng cao

  DA-C22001 gang đúc sẵn chất lượng cao

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • Dụng cụ nấu bếp DA-C22002 / 33002 sản xuất tại Trung Quốc năm 2020 đang bán rất chạy

  Dụng cụ nấu bếp DA-C22002 / 33002 sản xuất tại Trung Quốc năm 2020 đang bán rất chạy

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.
 • Bộ nồi gang DA-C21001 bán chạy năm 2020

  Bộ nồi gang DA-C21001 bán chạy năm 2020

  Được làm bằng gang chịu lực, lò Hà Lan giữ nhiệt tốt và phân bổ nhiệt đều, Nhiệt lan tỏa triệt để trên mặt đế phẳng, rộng và khắp các mặt cao để có kết quả nấu nướng tối ưu. Hơn nữa, lò còn được tráng men hoàn thiện sẽ không gây phản ứng với thực phẩm, giúp đảm bảo hương vị thuần khiết và làm cho nồi trở thành lựa chọn tuyệt vời để ướp, nấu và lưu trữ thực phẩm. Nó dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư và cũng dành cho những người mới bắt đầu tò mò muốn khám phá những lợi thế của ẩm thực lành mạnh và ngon.